Bygg


Byggesøknad

Tegninger som følger med en søknadsprosess / byggeprosess:

 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Snitt-tegninger
 • Situasjonsplan
 • Terrengprofiler
 • Arbeidstegninger

Vi er behjelpelige med komplett byggesøknadsprosess iht. gjeldende lovverk og standarder. Vi kan hjelpe med ettrinnssøknad, eller rammesøknad dersom kommunal godkjenning av tiltaket er usikkert.

 • Ansvarlig søker (SØK)
 • Ansvarlig prosjekterende (PRO)
 • Søknad uten ansvarlig for

 

Ansvarsrett:

 • Arkitektur
 • Uteareal- og landskapsutforming
 • Oppmåling
 • Vann- og avløpsanlegg

3D modeller

Konstruksjonstegninger

Eksteriør, interiør, landskap...

Sol- og skyggestudie

 • Bindingsverk
 • Bjelkelag
 • Taksperrer
 • Takstoler
 • Elementproduksjon
 • Dør- og vinduslister
 • Material- og kapplister

 

Tomteprosjektering

Sluttdokumentasjon (As-built)

 • Leveres i gjeldende SOSI-standard etter produktspesifikasjon for FKB-data.

Oppmåling

 • Utsetting av byggakser
 • Plassering av bygningselement
 • Kontroll av nybygg iht. situasjonsplan
 • Innmåling for sluttdokumentasjon med totalstasjon
 • Eiendomsmålinger

 

 

Suconsult AS

     
Besøksadresse:
Naustvegen 21

6644 Bæverfjord

 


Tlf. 41570569

 


Postadresse:

postboks 43

6656 Surnadal

 

Copyright© 2017  Suconsult AS