Landskap

3D-modell / terrengsnitt

Situasjonsplan

 • 3D-modell eksisterende og  prosjektert terreng
 • Masseberegning
 • Maskinstyringsdata
 • Iht. byggteknisk forskrift
 • Bolig- og næringstomter
 • Stikningsdata

Reguleringsplan

Konkurransegrunnlag

 • Prosjektert 3D-modell som grunnlag for planarbeidet
 • Stigningsberegninger veger
 • Fylling og skråningberegninger
  på tomter/veger
 • Virtuell 3D-modell av plankart
 • Video av 3D-modell med plankart
 • Google Earth-modell av plankart
 • Juridisk del
 • Beskrivelse iht. NS3420 /
  prosesskoden til Statens vegvesen
 • Kostnadsoverslag
 • Velge tilbyder

Suconsult AS

     
Besøksadresse:
Naustvegen 21

6644 Bæverfjord

 


Tlf. 41570569

 


Postadresse:

postboks 43

6656 Surnadal

 

Copyright© 2017  Suconsult AS