Landskapsprosjektering

Veg- og tomteprosjektering.

Visualisering er blitt en viktig del av landskapsprosjekteringen og er derfor noe vi har stort fokus på.

teknisk plan bolig- og hyttefelt

 • Samle- og adkomstveger
 • Gang- og sykkelveger
 • Vann- og avløpsanlegg
 • Anbudsbeskrivelse
 • Byggeledelse

REGULERINSPLANER
veger / TRAFIKKSIKRINGSTILTAK

 • Adkomstveger
 • Parkeringsanlegg
 • Gang- og sykkelveger
 • Kryss og rundkjøringer

Boligtomter / industriområder

 • Situasjonsplaner
 • Overvannshåndtering
 • Terrengsnitt

OPPMÅLINGSTEKNISK PROSJEKTERING

 • Utsetting av bygg
 • Stikningsplaner
 • Maskinstyringsdata
 • Sluttdokumentasjon

Dronefoto / ORTOFOTO

 • Georefererte ortofoto
 • Dronevideo/bilde for salgsprospekt

3D modell / Punktskydata

 • Terrengmodell (DTM) / overflatemodell fra drone
 • Oppmåling med GPS / totalstasjon
 • Punktskydata
Copyright© 2021  Suconsult AS