Prosjektering

Bygg

 • Eneboliger, hytter, leilighetsbygg etc.
 • Arkitektur / skisser
 • Konstruksjonstegninger
  • Bjelkelag, taksperrer, bindingsverk
  • Element- og modulproduksjon
 • Utsetting / innmåling av bygg

Veg

 • Veger / gater
 • Gang og sykkelveger
 • Parkeringsanlegg
 • Bebyggelsesplan iht. retningslinjer Statens vegvesen
 • Mengderapporter / beskrivelse
 • Maskinstyrings- /stikningsdata

 

Søknad / anbudsgrunnlag

 • Byggesøknad
 • Anbudsdokument iht. NS3420 / prosesskoden til Statens vegvesen
 • Kostnadsoverslag

 

Plan og landskap

 • Reguleringsplaner
 • Illustrasjonsplaner
 • Situasjonsplaner (tomteprosjektering)
 • Utsetting / innmåling av tiltak
 • Masseberegning

 

Vann- og avløp

 • Veganlegg
 • Tomter / mindre boligfelt
 • Bebyggelsesplan
 • Mengderapporter / beskrivelse
 • Maskinstyring- / stikningsdata

 

Sluttdokumentasjon (As-built)

 • Veganlegg
 • Vann og avløpsanlegg
 • Bygg

  Leveres i gjeldende SOSI-standard

Suconsult AS

     
Besøksadresse:
Naustvegen 21

6644 Bæverfjord

 


Tlf. 41570569

 


Postadresse:

postboks 43

6656 Surnadal

 

Copyright© 2018  Suconsult AS

Søknad / anbudsgrunnlag