AREalplanlegging

bolig / Hyttefelt

 • Tilpasning til VA plan

veger

 • Skråningsutslag
 • Sporingsanalyse

tomter

 • Masseberegning
 • Visualisering

massetak

 • Driftsplan
 • Punktskydata
 • Masseberegning

Prosjektreferanser

HYTTe- / Boligfelt

 • Røsta, Surnadal
 • Buhagen vest, Surnadal
 • Eidsvåg, Nesset
 • Trolltind, Sunndal
 • Skeisnebba, Surnadal

Veg / trafikksikringstiltak

 • Fv 6134
 • Fv 65
 • Fv 321

Massetak

 • Stokkjølen, Halsa
 • Rådshammaren, Sunndal
 • Holtamoen / Bankaren, Surnadal
 • Storlia, Tingvoll
 • Kvammen, Surnadal
Copyright© 2020  Suconsult AS