veg / vann- og avløp


De fleste utbyggingsprosjekt krever bebyggelsesplan for infrastruktur.
Vi utfører detaljprosjektering av offentlige og private VVA-anlegg som:

Ved prosjektering av kommunaltekniske anlegg kan det være behov for supplerende innmålinger og utstikking som vi kan utføre.

Veganlegg

 • Iht. håndbøker Statens vegvesen
 • Parkeringsanlegg
 • Belysningsplan
 • Skiltplan
 • Mengderapporter
 • Stiknings- / maskinstyringsdata
 • Sluttdokumentasjon

VANN OG AVLØPsanlegg

 • Iht. va-norm / forskrifter
 • Overvannsberegning
 • Mengderapporter
 • Kumtegninger
 • Stiknings- / maskinstyringsdata
 • Sluttdokumentasjon

anbudsbeskrivelse

  • Anbudsdokument iht. NS3420 / prosesskoden til Statens vegvesen
  • Kostnadsoverslag

  Tilgang til 3d-modeller  

  Vårt prosjekteringsmateriell er tilrettelagt for visning gjennom gratis fremviser.

  Behov for prosjekttilpassede normalprofil i Civil 3D ?
  Eksempler på subassembly for veganlegg

  Prosjektreferanser

  boligfelt

  trafikksikringstiltak

  Parkeringsanlegg

  Tomter

  Copyright© 2022  Suconsult AS