bygg

BYGG- / TERRENGMODELL

 • Eksteriør / interiør bygg
 • Maskinstyringsdata

SITUASJONSPLAN / TERRENGSNITT

 • Situasjonsplan
 • Terrengsnitt

byggKONSTRUKSJONSTEGNINGER

 • Bjelkelag, taksperrer, bindingsverk
 • MaskinstyringsdataElement- og modulproduksjon

PLAN

  FASADER

   SNITT

    Prosjektreferanser

    hytter

    bolighus

    leilighetsbygg

    Copyright© 2019  Suconsult AS