Oppmåling/Drone

oppmålingsteknisk prosjektering

 • Stikningsplaner
 • Maskinstyringsdata

INNmåling / utsetting

 • Bygg / veg
 • Vann og avløpsanlegg

Sluttdokumentasjon / gis

 • FKB-data
 • NVDB-data (Statens vegvesen)
 • VA-data

DRONE
GEODATA

 • Punktskydata
 • Terrengmodel
 • Overflatemodell
 • Ortofoto

DRONE
GRAFISK DESIGN

 • Film
 • Foto
 • Web

totalstasjon / GNSS

Prosjektreferanser

Veganlegg

 • -
 • -

bygg

 • -
 • -

drone
geodata

 • -
 • -

drone
Film / foto

 • -
 • -
Copyright© 2019  Suconsult AS