Vann og avløp

VA planer

Overvannshåndtering

 • 3d-modell
 • Plan- og profiltegninger
 • Tverrprofiltegninger
 • Mengderapporter; ledninger og kummer
 • Masseberegning grøftetrasé
 • Stikningsdata kummer og rør

 

 • Lokal overvannshåndtering
  • Fordrøyningsløsninger
  • Infiltrasjonsanlegg
  • Avrenning (parkeingsplasser m.m.)
  • Flomveier

 

Detaljer

Konkurransegrunnlag

 • Detaljtegninger, kumgrupper
 • Stykklister

 

 • Juridisk del
 • Beskrivelse iht. NS3420 / prosesskoden til Statens vegvesen
 • Kostnadsoverslag
 • Velge tilbydere

 

Landmåling

Sluttdokumentasjon (As-built)

 • Utsetting av kummer og ledninger
 • Masseberegning
 • Stiknings- og maskinstyringsdata
 • Innmåling for sluttdokumentasjon

 

 

 • Leveres i gjeldende SOSI-standard

Suconsult AS

     
Besøksadresse:
Naustvegen 21

6644 Bæverfjord

 


Tlf. 41570569

 


Postadresse:

postboks 43

6656 Surnadal

 

Copyright© 2017  Suconsult AS