Veg

Vegmodell

Parkering

 • 3d-modell for gratis fremviser
 • Plan- og profiltegninger
 • Tverrprofiltegninger
 • Mengderapporter

 

 • By/gaterom
 • Butikksenter
 • Lastebilterminaler

 

Kryssområder

Sporingsanalyse

 • Plankryss
 • Rundkjøring
 • Myke trafikanter

 

 • Iht. håndbøker fra Statens vegvesen
 • Bestemte bilmodeller
 • Spesialtransport

 

Konkurransegrunnlag

Sluttdokumentasjon (As-built)

 • Juridisk del
 • Beskrivelse iht. NS3420 / prosesskoden til Statens vegvesen
 • Kostnadsoverslag
 • Velge tilbydere

 

 • Tegninger av faktisk utført arbeid
 • SOSI-data iht. til gjeldende produktspesifikasjon for FKB-data
 • NVDB-data (Nasjonal vegdatabank)

Landmåling

 • Utsetting av linjer, flater og lag.
 • Geometrisk kontroll
 • Masseberegning
 • Stiknings- og maskinstyringsdata

Suconsult AS

     
Besøksadresse:
Naustvegen 21

6644 Bæverfjord

 


Tlf. 41570569

 


Postadresse:

postboks 43

6656 Surnadal

 

Copyright© 2017  Suconsult AS