3D bilde

› Prosjektert bygg og landskapsutforming.
Fotomontasje.

3D modeller, interaktive

› Interaktive 3d modeller som kjøres i nettlesere eller gratis fremvisere.

Animasjon

› Bygningseksteriør/- interiør

› Prosjektert veg / terrenginngrep

› Sol og skygge

› Dag og natt