Bygg- og anleggsteknisk prosjektering
Første trinn
Rådgivning / ideavklaring
  • Ideavklaring
  • Offentlige krav / retningslinjer
  • Gjennomføring / saksgang
  • Eventuelt forhåndskonferanse med kommunen
Les mer
Andre trinn
Skisse- / mulighetsstudie
  • Tomteutnyttelse
  • Arkitektur
  • Terrengutforming
  • Solstudie
  • Eventuelt visualisering
Les mer
Tredje trinn
Prosjektering/ planlegging