TJENESTER INNEN BYGG OG ANLEGG

KONTAKT OSS

Arkitektur og prosjektering

 

 

      Infrastruktur

  • Veg og gate
  • Vann og avløp
  • Konkuransegrunnlag

       Bygg- og
landskapsarkitektur

  • Byggninger / konstruksjoner
  • Landskapsutforming

PROSJEKTER

    Visualisering

  • 3D-modeller
  • Animasjon
  • Bilde

Animasjon

Webdesign

Webdesign for markedsføring av ditt utbyggingsprosjekt eller firma

Byggkatalog

Se våre byggmodeller og tomter

SCS BYGG

Våre prosjekter er utarbeidet for 3D presentasjon

 

 

 

Autodesk
Infraworks

Novapoint
Viewer

BIM 360
Team

Fremvisere for 3D-modeller

 

 

 

 

Autodesk
Navisworks

DRONE

Video og stillbilde fra drone

Eksempel tomteoversikt hyttefelt

KUNNGJØRINGER  REGULERINGSPLANARBEID

Suconsult AS

     
Besøksadresse:
Naustvegen 21

6644 Bæverfjord

 


Tlf. 41570569

 


Postadresse:

postboks 43

6656 Surnadal

 

Copyright© 2017  Suconsult AS

TJENESTER INNEN BYGG OG ANLEGG

TJENESTER INNEN BYGG OG ANLEGG

TJENESTER INNEN BYGG OG ANLEGG