Parametrisk design for bygg og anlegg

Utvikling av subassembly for Civil 3D
med Subassembly Composer
Fortau med granittkantstein
Fylling / skjæring
Forstøtningsmur