arkitektur

Rådgivning / ideavklaring
Skisse- / mulighetsstudie
 • Ideavklaring
 • Offentlige krav / retningslinjer
 • Gjennomføring / saksgang
 • Eventuelt forhåndskonferanse med kommunen
Les mer
 • Tomteutnyttelse
 • Arkitektur
 • Terrengutforming
 • Solstudie
 • Eventuelt visualisering
Les mer

Byggprosjektering

3D modeller

 • eneboliger
 • leilighetsbygg
 • fritidsboliger
 • utforsk 3d-modeller igjennom nettleser

Tomteprosjektering

Søknader / kalkulasjon

 • landskapsutforming
 • adkomstveg
 • vann- og avløpsøedninger
 • Byggesøknader, dispensasjonssøknader
 • Kalkulasjon av bygg
 • Ovennevnte tjenster tilbys i samarbeid  med Markedsconsult

Visualisering

Oppmåling/Drone

 • Eksteriør / interiør
 • 3D bilde
 • video
 • 360 panorama
Les mer
 • oppmåling
 • drone