Oppmåling/Drone

oppmålingsteknisk prosjektering

 • Stikningsplaner
 • Maskinstyringsdata

INNmåling / utsetting

 • Påvisning eiendomsgrenser
 • Utsetting bygg/ veg
 • Terrengprofilering
 • Geometrisk kontroll

Sluttdokumentasjon / gis

 • FKB-data
 • NVDB-data (Statens vegvesen)
 • VA-data

drone - PUNKTSKY

 • Terrengmodell (DTM)
 • Overflatemodell med bygninger / vegetasjon (DSM)
 • Terrengmodell (DTM) / overflatemodell fra drone
 • Oppmåling med GPS / totalstasjon
 • Punktskydata

DRone - foto / film

drone - ortofoto

 • georeferert ortofoto fra drone