Mulighetsstudie / Skisseprosjekt


Mulighetsstudie for å bringe frem nye ideer og belyse potensiale for tomtearealet eller bygget.

Tomteutnyttelse

- Terrenginngrep / landskapstilpasning
- Bygningstyper
- Utnyttelsesgrad

Veg- / landskapsutforming

- Stigningsforhold
- Terrenginngrep
- Dimensjoneringsklasse
- Mengdeberegning

tekniske krav

- Kartlegge relevante myndighetskrav
- Forhold til gjeldene kommune- / reguleringsplan

solanalyse

Overordnet VA-plan

kostnadsoverslag

- Utbyggingskostnader

3D modeller

Interaktive 3d modeller som kjøres i nettlesere / app.

Fremviser Autodesk BIM 360

  • 2D / 3D fremviser for bygnings- / landskapsprosjekt
  • Nettleser / app for telefon og nettbrett
  • nettleser
  • 3D snitt
  • teskt og bilde leser
  • kommentering på objekt

Animasjon

> Bygningseksteriør/- interiør
> Prosjektert veg / terrenginngrep / bebyggelse
> Sol og skygge / dag og natt

Animasjon
Solanalyse
Copyright© 2022  Suconsult AS